Skiteam Hoofddorp heeft een Sociaal Reglement opgesteld. Hierin staan onder andere de gedrags- en omgangsregels van onze vereniging. Daarnaast staat hierin het proces beschreven hoe te werk wordt gegaan bij (vermoedens) van ongewenst gedrag en de contactgegevens van onze vertrouwenspersoon.

Lees hier het Sociaal Reglement.