In 2014 is door Skiteam Hoofddorp een Sociaal Reglement opgesteld. Hierin staan onder andere de gedrag- en omgangsregels van onze vereniging. Daarnaast staat hierin het proces beschreven hoe te werk wordt gegaan bij (vermoedens) van ongewenst gedrag.

Lees hier het Sociaal Reglement.