Diverse soorten wedstrijden 
Er zijn voor leden van Skiteam Hoofddorp drie soorten wedstrijden waaraan kan worden meegedaan, namelijk:

  1. baanwedstrijden op de eigen baan in Hoofddorp;
  2. Nationale Puntenwedstrijden die worden georganiseerd door skiteams in Nederland op de diverse buiten- en binnenbanen in binnen- en buitenland;
  3. Nationale wedstrijden die worden georganiseerd door de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) op buiten- of binnenbanen in Nederland of het buitenland.

Al deze wedstrijden zijn genoemd in de jaarkalender van Skiteam Hoofddorp en terug te vinden op de website. Hiernaast worden er ook nog internationale FIS-wedstrijden georganiseerd, maar hiervoor komt het merendeel van de leden van Skiteam Hoofddorp niet in aanmerking. Per wedstrijd zijn er verschillen in vorm van aanmelding, kosten en inschrijfprocedure. Hieronder een korte weergave van de belangrijkste informatie.

Ad 1. Baanwedstrijden bij Skicentrum Hoofddorp
Baanwedstrijden worden georganiseerd door Skicentrum Hoofddorp. Deze wedstrijden starten veelal aan het einde van de dag en zijn zgn. ‘open’ wedstrijden; dus voor iedereen toegankelijk.

Inschrijven en betaling geschiedt bij het skicentrum.

Voor deze wedstrijden is, behalve de standaard uitrusting als helm (evt. beugel) en juiste beschermende kleding, geen speciale extra uitrusting noodzakelijk.

Informatie over deze wedstrijden zal worden gegeven door het skicentrum zelf.

Ad 2. Nationale puntenwedstrijden
Dit zijn wedstrijden waarbij punten behaald kunnen worden voor de nationale ranglijst. Bijna ieder skiteam in Nederland organiseert een of meerdere keren per jaar een eigen puntenwedstrijd. Deze puntenwedstrijden zijn onderverdeeld in baan- of sneeuwwedstrijden en kunnen zowel in Nederland als in het buitenland worden gehouden. Deelname is alleen toegestaan voor skiërs die een wedstrijdlicentie bij de NSkiV hebben aangevraagd. Informatie over licenties is te vinden op de site van de NSkiV.

Voor deze wedstrijden moet worden ingeschreven en dat is mogelijk via onze eigen PWS (plaatselijk wedstrijd secretariaat) door het sturen van een mail naar pwsskiteamhoofddorp@gmail.com. De aanmelding moet liefst 7 dagen vóór de wedstrijddatum zijn doorgegeven, omdat onze PWS deze gegevens weer door moet geven bij de PWS van het organiserende skiteam. Betaling van het startgeld is op de dag zelf bij de organiserende partij, bij het afhalen van de startnummers.

Aan de uitrusting voor puntenwedstrijden zijn een aantal eisen verbonden.
• Zo mag een helm geen uitsteeksels bevatten (dus ook niet het houdertje van een GoPro) en moet deze voorzien zijn van een beugel (alleen voor de kinderen die met lange palen skiën).
• Geadviseerd wordt beschermende kleding te dragen zoals beenkappen, handkappen en een protector.
• Tevens is het aan te raden een wedstrijdskipak te dragen, dit is niet verplicht.

De kalender van deze wedstrijden én de officiële uitnodiging (met informatie over start- en eindtijden) is te vinden op de site van Skiteam Hoofddorp én op de site van de NSkiV. Let op; de inschrijfdatum die hierin wordt genoemd is de datum waarop onze PWS de aanmeldingen aan de PWS van de organiserende partij doorgegeven moet hebben. Dit is dus niet de inschrijfdatum bij onze PWS.

Ad 3. Wedstrijden van de Nederlandse Skivereniging
Jaarlijks zijn er een aantal wedstrijden die door de NSkiV worden georganiseerd, bijvoorbeeld het (jeugd) NK. Ook hierbij is deelname alleen voor wedstrijdlicentiehouders.

Inschrijving en betaling is altijd via de site van de NSkiV. Op de site van Skiteam Hoofddorp én op de site van de NSkiV is de kalender te vinden met alle informatie.

Deze wedstrijden worden zowel in Nederland als in het buitenland (veelal tijdens de schoolvakanties in Oostenrijk) georganiseerd.

Op alle nationale puntenwedstrijden en wedstrijden van de NSkiV is het wedstrijdreglement alpineskiën van toepassing. 

Voor de wedstrijden waar geen begeleiding is, zullen we een beroep doen op de aanwezige ouders. In dit document zijn wat tips en tricks te lezen voor coachende ouders.